Mine tjenester

Jeg planlegger alle slags hager, store og små,- i alle stilarter;

Romantiske, minimalistiske, historiske , japanske , naturhager, barnevennlig hager, uteområder i borettslag,

 eller bare… din egen, unike hage.

Ønsker du bare å få hjelp til delområder, planlegger jeg:

  bakgårder, terrasser, inngangspartier, balkonger, blomsterbed, hagedammer …

Jeg utarbeider gjerne også  vedlikeholdsplaner.

 

Arbeidsprosessen:

1. Idésamtale

Du tar kontakt, vi avtaler et møte hjemme i din hage. Jeg lytter til dine ønsker, vi diskuterer løsninger, og vi avtaler pris og inngår evt. videre avtaler.

2Oppmåling

Jeg kommer og måler opp hagen din med utgangspunkt i kommunale kart.

2. Revideringsmøte

Vi har et nytt møte hvor vi tar en felles gjennomgang av førsteutkastet. Du får anledning til å gjøre endringer før jeg går videre i prosessen. Vi blir enige om tidsramme.

3. Levering

Hageplanen består av plantegninger, perspektivtegninger, evt. snitt-tegninger, evt. detaljtegninger, planteplan med bilder og planteliste.

Legg igjen en kommentar